1.
May NT, Thang DD, Dai NV, Huy NC, Hoa PQ, Cong HA, Tuan PT, Thang DM, Son LM, Hung DQ. Báo cáo 1 trường hợp phẫu thuật u Dumbbell tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. VJCTS [Internet]. 3 Tháng Mười-Một 2020 [cited 22 Tháng Chín 2021];28:22-5. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/374