1.
Thang DN, Uoc NH, Tu VN, Hai HT, Binh KT, Thanh TD, Nhu TT. Sử dụng hệ thống hút áp lực âm (V.A.C) điều trị nhiễm trùng vùng Scarpa sau phẫu thuật mạch máu. VJCTS [Internet]. 6 Tháng Năm 2021 [cited 24 Tháng Bảy 2021];32:24-30. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/532