1.
Chang VT, Thảo Đinh P, Thủy NT, Tiến Đỗ A. Đánh giá kết quả sau phẫu thuật vá thông liên nhĩ ở trẻ dưới 10kg tại Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E. VJCTS [Internet]. 14 Tháng Mười 2021 [cited 27 Tháng Mười-Một 2021];34:20-9. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/613