1.
Đạt PQ, Hùng D Đức, Ước NH. Kết quả sớm và trung hạn phẫu thuật thay van hai lá ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ qua đường ngực phải tại Bệnh viện Bạch Mai. VJCTS [Internet]. 14 Tháng Mười 2021 [cited 27 Tháng Mười-Một 2021];34:43-54. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/615