1.
Dũng NV, Sơn CV, Hòa TV. Khảo sát nhận thức, thái độ và xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp. VJCTS [Internet]. 6 Tháng Giêng 2022 [cited 22 Tháng Năm 2022];35:12-8. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/671