1.
Vinh DQ, Hien NS, Tuan TH. Nhận xét kết quả thay van hai lá và động mạch chủ cơ học ở trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS [Internet]. 6 Tháng Giêng 2022 [cited 22 Tháng Năm 2022];35:26-33. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/673