1.
Hoa TT, Thuc NV, Huong HM, Anh VTN, Dung DX, Nam DH. Đánh giá kết quả của kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể phương thức động – tĩnh mạch (v-a ecmo) ở bệnh nhân sốc tim. VJCTS [Internet]. 6 Tháng Giêng 2022 [cited 6 Tháng Mười 2022];35:165-7. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/694