1.
Sâm HM, Anh HT, Trí Ứng T, Thủy NT. Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn. VJCTS [Internet]. 12 Tháng Tư 2022 [cited 6 Tháng Sáu 2023];37:5-11. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/753