1.
Sam HM, Anh HT, Tri UT, Thuy NT. Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo trong điều trị ung thư phần mềm chi dưới: Nhân một trường hợp và nhìn lại Y văn. VJCTS [Internet]. 12 Tháng Tư 2022 [cited 22 Tháng Năm 2022];37:5-11. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/753