1.
Dũng VH. Đặc điểm và kết quả phẫu thuật sửa chữa vỡ thất trái sau thay van hai lá. VJCTS [Internet]. 12 Tháng Tư 2022 [cited 25 Tháng Hai 2024];37:18-23. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/755