1.
Dũng VH. Đặc điểm cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tăng sinh nội mạc dưới van động mạch chủ cơ học. VJCTS [Internet]. 12 Tháng Tư 2022 [cited 17 Tháng Tư 2024];37:24-33. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/756