1.
Nghia DV, Huu NC, Thuy NT. Kết quả phẫu thuật thay lại van hai lá tại Trung tâm tim mạch bệnh viện E. VJCTS [Internet]. 12 Tháng Tư 2022 [cited 22 Tháng Năm 2022];37:34-45. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/757