1.
Hiep PS, Dung LT, Hien NT, Thiet TT, Minh TK, Khanh QDM. Nội soi lồng ngực một lỗ qua đường vào dưới mũi ức cắt kén khí hai bên - Báo cáo ca lâm sàng và nhìn lại y văn. VJCTS [Internet]. 12 Tháng Tư 2022 [cited 22 Tháng Năm 2022];37:46-57. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/758