1.
Sơn PT, Thanh NV. Đặc điểm và một số yếu tố ảnh hưởng đến rối loạn nhịp thất trước và sau phẫu thuật cầu nối chủ vành. VJCTS [Internet]. 12 Tháng Tư 2022 [cited 6 Tháng Sáu 2023];37:58-6. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/759