1.
Dũng VH. Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn. VJCTS [Internet]. 15 Tháng Tư 2022 [cited 6 Tháng Sáu 2023];37:69-77. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/760