1.
Dung VH. Cải tiến phẫu thuật Bentall giúp cải thiện chảy máu sau mổ và tỷ lệ sống còn trung hạn. VJCTS [Internet]. 15 Tháng Tư 2022 [cited 22 Tháng Năm 2022];37:69-77. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/760