1.
Thang DN, Uoc NH, Hung DQ, Son PDH, Hai HT, Quan LH, Quyet TC. Tái lập lưu thông mạch chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. VJCTS [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 26 Tháng Mười-Một 2022];39:18-26. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/799