1.
Thắng DN, Ước NH, Hưng Đoàn Q, Sơn PDH, Hải HT, Quân LH, Quyết TC. Tái lập lưu thông mạch chi dưới ở bệnh nhân nhiễm trùng vùng bẹn bằng cầu nối ngoài giải phẫu: Kinh nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. VJCTS [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];39:18-26. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/799