1.
Hà NTT, Minh LTN, Dung VT, Hoa NM, Anh NH, Khánh NG, Tuấn VA. Tổng quan về nhiễm khuẩn vết mổ và kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật mạch máu. VJCTS [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];39:27-36. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/800