1.
Thuy NT, Dai TD, Huy BQ, Son DH, Huu NC. Bít vỡ phình xoang Valsva vành phải vào buồng nhĩ phải bằng dụng cụ qua đường ống thông tại Bệnh viện E. VJCTS [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 26 Tháng Mười-Một 2022];39:47-56. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/802