1.
Thanh NM, Thuy NT, Long PV, Binh NT. Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh sau phẫu thuật tim hở ít xâm lấn có nội soi hỗ trợ thay van hai lá tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 26 Tháng Mười-Một 2022];39:57-65. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/803