1.
Cúc NTT, Vân NKD, Thủy NT. Khảo sát thực trạng kiểm soát Glocose máu ở bệnh nhân đái tháo đường Typ 2 có nguy cơ tim mạch cao. VJCTS [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 29 Tháng Mười-Một 2023];39:66-74. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/804