1.
Thủy NT, Sơn Đàm H, Hựu NC. Kết quả phẫu thuật Cox-Maze IV điều trị rung nhĩ kèm bệnh lý van tim tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 26 Tháng Hai 2024];39:82-9. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/806