1.
Hoan ND, Thuy NT. Đánh giá mối liên quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành. VJCTS [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 26 Tháng Mười-Một 2022];39:90-100. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/807