1.
Thuy NT, Thao NP, Thu NT. Đánh giá điều trị viêm xương ức bằng hệ thống áp lực âm (VAC) tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. VJCTS [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 26 Tháng Mười-Một 2022];39:101-6. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/808