1.
Dung VH, Binh PT, Hoa NT, Trang BM. Báo cáo trường hợp bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn cả hai thất đi kèm cầu cơ. VJCTS [Internet]. 31 Tháng Mười 2022 [cited 26 Tháng Mười-Một 2022];39:122-5. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/810