1.
Hiền NS, Phong NH, Ngọc NM, Trọng Đỗ Đức, Hà NH, Minh NT, Hùng N Đăng, Thiện LQ, Phương NTM. Kết quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội. VJCTS [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 27 Tháng Chín 2023];40:14-23. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/828