1.
Ngọc L Đức, Hùng PM, Nguyên PT, Thủy NT, Huy NT. Đánh giá kết quả can thiệp qua da điều trị tắc mạn tính động mạch đùi nông tại Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E. VJCTS [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 29 Tháng Hai 2024];40:37-46. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/830