1.
Trí HHQ, Lành PD, Dũng VH, Bình PT. Đánh giá tiên lượng của người bệnh nhồi máu cơ tim cấp được phẫu thuật bắc cầu chủ vành. VJCTS [Internet]. 18 Tháng Giêng 2023 [cited 1 Tháng Hai 2023];40:69-74. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/834