1.
Nguyên PT, Thủy NT, Thanh PD, Cúc NTT, Ngọc L Đức, Anh Đỗ L, Giám TM, Lan PTK. Ca lâm sàng điều trị nội khoa hội chứng mạch vành mạn. VJCTS [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 29 Tháng Năm 2024];40:75-9. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/835