1.
Nguyên PT, Thủy NT, Thanh PD, Cúc NTT, Ngọc L Đức, Anh Đỗ L, Giám TM, Lan PTK. Ca lâm sàng điều trị nội khoa hội chứng mạch vành mạn. VJCTS [Internet]. 18 Tháng Giêng 2023 [cited 1 Tháng Hai 2023];40:75-9. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/835