1.
Hoài NTT, Thơm VT. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lượng giá chức năng thất trái trên siêu âm tim 2D và 3D. VJCTS [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Hai 2024];40:80-91. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/836