1.
Hoài NTT, Thơm VT. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lượng giá chức năng thất trái trên siêu âm tim 2D và 3D. VJCTS [Internet]. 18 Tháng Giêng 2023 [cited 1 Tháng Hai 2023];40:80-91. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/836