1.
Hoài NTT, Dinh TT. Đặc điểm hình thái, mức độ hở hai lá bằng siêu âm 2D/3D qua thực quản ở bệnh nhân hở hai lá có chỉ định phẫu thuật. VJCTS [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 5 Tháng Chạp 2023];40:92-101. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/837