1.
Thủy NT, Hương VTT, Thịnh Đỗ Đức, Hoan TC. Đặc điểm tĩnh mạch phổi và buồng nhĩ trái trên cắt lớp vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt rung nhĩ . VJCTS [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 25 Tháng Hai 2024];40:102-9. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/838