1.
Thủy NT, Hương VTT, Thịnh Đỗ Đức, Hoan TC. Đặc điểm tĩnh mạch phổi và buồng nhĩ trái trên cắt lớp vi tính ở người bệnh điều trị triệt đốt rung nhĩ . VJCTS [Internet]. 18 Tháng Giêng 2023 [cited 1 Tháng Hai 2023];40:102-9. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/838