1.
Nguyễn Văn T, Lương Mạnh T, Nguyễn Thị D, Vũ Thị Đào, Nguyễn Trần T. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh sau phẫu thuật thay van hai lá ít xâm lấn tại Viện Tim mạch Bạch Mai. VJCTS [Internet]. 17 Tháng Tư 2023 [cited 14 Tháng Bảy 2024];41:12-2. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/861