1.
Chiêm Hoàng D, Trần Bửu L, Dương Quốc T, Nguyễn Kinh B. Phẫu thuật đường dọc dưới hố nách phải: an toàn và hiệu quả trong điều trị các bệnh tim bẩm sinh. VJCTS [Internet]. 17 Tháng Tư 2023 [cited 15 Tháng Sáu 2024];41:29-36. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/863