1.
Nguyễn Hữu Ước, Đỗ Thị Thu H, Đoàn Quốc H, Vũ Đức T, Nguyễn Văn Đàn, Dương Công N, Nguyễn Văn C, Dương Ngọc T. Chấn thương động mạch chủ bụng: nhìn lại y văn nhân một trường hợp phẫu thuật thành công. VJCTS [Internet]. 19 Tháng Tư 2023 [cited 7 Tháng Sáu 2023];41:37-44. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/865