1.
Nguyễn Hữu Ước, Đỗ Thị Thu H, Đoàn Quốc H, Vũ Đức T, Nguyễn Văn Đàn, Dương Công N, Nguyễn Văn C, Dương Ngọc T. Chấn thương động mạch chủ bụng: nhìn lại y văn nhân một trường hợp phẫu thuật thành công. VJCTS [Internet]. 19 Tháng Tư 2023 [cited 29 Tháng Năm 2024];41:37-44. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/865