1.
Nguyễn Tiến H, Trần Quyết T. Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật sửa van hai lá trong điều trị hở van hai lá do thoái hóa van. VJCTS [Internet]. 20 Tháng Tư 2023 [cited 6 Tháng Sáu 2023];41:93-100. Available at: https://vjcts.vn/index.php/vjcts/article/view/871