Quay trở lại chi tiết bài báo Các yếu tố liên quan đến kết quả của phẫu thuật Maze trong phẫu thuật thay van hai lá Tải xuống Tải xuống PDF