Các yếu tố liên quan đến kết quả của phẫu thuật Maze trong phẫu thuật thay van hai lá

Tống Minh Công, Vũ Quỳnh Nga

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá các yếu tố liên quan đến kết quả của phẫu thuật Maze trong phẫu thuật thay van hai lá tại Bệnh viện Tim Hà Nội.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên tất cả bệnh nhân có bệnh van hai lá đơn thuần và rung nhĩ được chỉ định phẫu thuật thay van hai lá kèm phẫu thuật Maze IV từ 01/2022 đến 07/2023. Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu, không đối chứng.


Kết quả: 51 bệnh nhân (17 nam, 34 nữ, tuổi trung bình 55,22 ± 9,13) đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu. Tỉ lệ khôi phục nhịp xoang ở các thời điểm ra viện – 3 tháng – 6 tháng sau phẫu thuật lần lượt là 56,9% - 90,2% - 94,1%. Các thông số trên siêu âm tim trước phẫu thuật không có giá trị dự đoán khả năng tái lập nhịp xoang, trong khi các thông số sau phẫu thuật có giá trị tiên lượng cao. Sử dụng phân tích đường cong ROC, chúng tôi đưa ra các ngưỡng cut – off có giá trị dự báo: đường kính nhĩ trái (ĐKNT) sau mổ < 42,5 mm (AUC =0,798, độ nhạy 75%, độ đặc hiệu 63,8%, p=0,05), ĐKNT tái khám thời điểm 6 tháng < 45,5 mm (AUC =0,929, độ nhạy 75%, độ đặc hiệu 88,6%, p <0,01), thể tích nhĩ trái (LAVi) tái khám thời điểm 3 tháng < 62 ml/m2 da (AUC =0,827, độ nhạy 75%, độ đặc hiệu 84,6%, p<0,05), LAVi tái khám thời điểm 6 tháng < 60,5 ml/m2 da (AUC =0,867, độ nhạy 67%, độ đặc hiệu 91,4%, p<0,05) tăng tỉ lệ thành công chuyển nhịp xoang.


Kết luận: Phẫu thuật Maze có tỉ lệ thành công cao ở các bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật thay van hai lá. Sử dụng phân tích đường cong ROC, các thông số trên siêu âm tim thời điểm 6 tháng sau phẫu thuật: ĐKNT < 45,5 mm, LAVi < 60,5 ml/m2 là những yếu tố tăng tỉ lệ thành công tái lập nhịp xoang.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Europace. Nov 2016;18(11):1609-1678. doi:10.1093/europace/euw295
2. Dunning J, Nagendran M, Alfieri OR, et al. Guideline for the surgical treatment of atrial fibrillation. Eur J Cardiothorac Surg. Nov 2013;44(5):777-91. doi:10.1093/ejcts/ezt413
3. Bum Kim J, Suk Moon J, Yun SC, et al. Long-term outcomes of mechanical valve replacement in patients with atrial fibrillation: impact of the maze procedure. Circulation. May 1 2012;125(17):2071-80. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.082347
4. Hải NV. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Maze bằng năng lượng sóng có tần số Radio (RF) điều trị rung nhĩ trên bệnh nhân mổ tim mở. Học viện Quân Y, Hà Nội; 2016.
5. Lâm Triều Phát TQT. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật maze điều trị rung nhĩ kết hợp bệnh lý van tim. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam. 2020;20:58-63.
6. Maltais S, Forcillo J, Bouchard D, et al. Long-term results following concomitant radiofrequency modified maze ablation for atrial fibrillation. J Card Surg. Sep 2010;25(5):608-13. doi:10.1111/j.1540-8191.2010.01087.x
7. Cho MS, Heo R, Jin X, et al. Sick Sinus Syndrome After the Maze Procedure Performed Concomitantly With Mitral Valve Surgery. J Am Heart Assoc. Oct 2 2018;7(19):e009629. doi:10.1161/JAHA.118.009629
8. Badhwar V, Rovin JD, Davenport G, et al. Left atrial reduction enhances outcomes of modified maze procedure for permanent atrial fibrillation during concomitant mitral surgery. Ann Thorac Surg. Nov 2006;82(5):1758-63; discussion 1764. doi:10.1016/j.athoracsur.2006.05.044
9. Liao YC, Liao JN, Lo LW, et al. Left Atrial Size and Left Ventricular End-Systolic Dimension Predict the Progression of Paroxysmal Atrial Fibrillation After Catheter Ablation. J Cardiovasc Electrophysiol. Jan 2017;28(1):23-30. doi:10.1111/jce.13115
10. Hwang J, Park HS, Han S, et al. The impact of catheter ablation of atrial fibrillation on the left atrial volume and function: study using three-dimensional echocardiography. J Interv Card Electrophysiol. Jan 2020;57(1):87-95. doi:10.1007/s10840-019-00696-8
11. Toufan M, Kazemi B, Molazadeh N. The significance of the left atrial volume index in prediction of atrial fibrillation recurrence after electrical cardioversion. J Cardiovasc Thorac Res. 2017;9(1):54-59. doi:10.15171/jcvtr.2017.08
12. Marui A, Saji Y, Nishina T, et al. Impact of left atrial volume reduction concomitant with atrial fibrillation surgery on left atrial geometry and mechanical function. J Thorac Cardiovasc Surg. Jun 2008;135(6):1297-305. doi:10.1016/j.jtcvs.2008.02.026
13. Kim JH, Jang WS, Kim JB, Lee SJ. Impact of volume reduction in giant left atrium during surgical ablation of atrial fibrillation. J Thorac Dis. Jan 2019;11(1):84-92. doi:10.21037/jtd.2018.12.118
14. Wang W, Buehler D, Martland AM, Feng XD, Wang YJ. Left atrial wall tension directly affects the restoration of sinus rhythm after Maze procedure. Eur J Cardiothorac Surg. Jul 2011;40(1):77-82. doi:10.1016/j.ejcts.2010.10.022
15. Paul F. Brady WC, Frantisek Nehaj, Derek L. Connolly, Alya Khashaba, Yanish J. V. Purmah, Muhammad J. Ul‐Qamar, Mark R. Thomas, Chetan Varma, Renate B. Schnabel, Tanja Zeller, Larissa Fabritz and Paulus F. Kirchhof. Interactions Between Atrial Fibrillation and Natriuretic Peptide in Predicting Heart Failure Hospitalization or Cardiovascular Death. Journal of the American Heart Association 2022;11:e022833. 2022;11(4).