Ngày xuất bản: 28/08/2023

Bài báo

Kết quả phẫu thuật bệnh lý van tim do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội
Đào Quang Vinh, Nguyễn Sinh Hiền, Tạ Hoàng Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 7-18
Nghiên cứu vai trò của thang điểm VIS (Vasoactive - Inotropic Score) trong tiên lượng kết cục lâm sàng xấu sau phẫu thuật tim có tuần hoàn ngoài cơ thể ở trẻ em
Hoàng Anh Khôi, Nguyễn Thị Như Hà, Trương Văn Thiện, Trần Quốc Việt, Nguyễn Trung Kiên
PDF Trích dẫn
Trang: 19 - 28
Các yếu tố liên quan đến kết quả của phẫu thuật Maze trong phẫu thuật thay van hai lá
Tống Minh Công, Vũ Quỳnh Nga
PDF Trích dẫn
Trang: 29 - 37
Ảnh hưởng của can thiệp thông khí bảo vệ phổi trong quá trình tuần hoàn ngoài cơ thể lên nồng độ Pro-Calcitonin và Interleukin 6 ở các bệnh nhân phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành
Hà Mai Hương , Võ Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thái Minh , Đỗ Ngọc Sơn
PDF Trích dẫn
Trang: 38 - 46
So sánh hiệu quả Ketofol và Etomidate trong khởi mê bệnh nhân suy giảm chức năng thất trái được phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành
Vũ Thị Thục Phương, Trần Công Thành, Bùi Đức Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 47 - 57
Đánh giá kết quả của dẫn lưu dịch màng tim bằng chọc hút kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm ở bệnh nhân tràn dịch màng tim sau phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội
Trần Thanh Hoa, Nguyễn Văn Thực, Đinh Hải Nam
PDF Trích dẫn
Trang: 58 - 66
Đánh giá hiệu quả bằng băng hút áp lực âm trên bệnh nhân có vết mổ chậm liền và nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2020 - 2021
Nguyễn Thị Thanh Bình, Hà Mai Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy
PDF Trích dẫn
Trang: 67 - 72
Khảo sát đặc điểm điện tâm đồ và điện sinh lý tim của ngoại tâm thu thất tiên phát khởi phát từ đường ra thất phải
Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Thế Nam Huy, Phan Thành Nam, Nguyen Sinh Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 73 - 79
Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu sau 6 tháng can thiệp động mạch vành
Phan Thị May, Nguyễn Duy Chinh, Phạm Như Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 80 - 88
Đặc điểm ngưỡng cảm nhận rung động qua đo độ rung âm thoa trong đánh giá bệnh thần kinh chi dưới ở người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Sinh Hiền, Trần Thanh Hoa
PDF Trích dẫn
Trang: 89 - 97
Kết quả can thiệp tổn thương thực sự chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật 2 Stents
Hoàng Văn
PDF Trích dẫn
Trang: 98 - 105
Khảo sát đặc điểm giải phẫu học và tổn thương tại chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái
Hoàng Văn
PDF Trích dẫn
Trang: 106 - 112
Nhân một trường hợp can thiệp tắc hoàn toàn thân chung động mạch vành trái sau triệt đốt ngoại tâm thu thất bằng sóng có tần số radio
Hoàng Văn
PDF Trích dẫn
Trang: 113 - 120
Đặc điểm nhịp và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân hội chứng vành cấp được phẫu thuật cầu nối chủ vành tại Bệnh viện Tim Hà Nội
Ngọ Văn Thanh, Nguyễn Sinh Hiền
PDF Trích dẫn
Trang: 121 - 128
Đặc điểm hình thái tiểu nhĩ trái trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim
Phạm Thị An, Trần Thị An, Trần Tiến Mạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 129 - 138
Giá trị của điện tâm đồ 12 chuyển đạo trong dự đoán cơ chế cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất đều có phức bộ QRS hẹp
Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Thế Nam Huy, Nguyễn Văn Dần, Nguyễn Xuân Tuấn
PDF Trích dẫn
Trang: 139 - 147
Báo cáo loạt ca bệnh lâm sàng kết quả can thiệp nong van động mạch phổi trên nhóm bệnh nhân đảo gốc động mạch có sửa chữa kèm thông liên thất và hẹp động mạch phổi tại Bệnh viện tim Hà Nội
Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Toàn Thắng, Hoàng Văn, Nguyễn Công Hà, Trần Đắc Long, Trần Công Thành, Nguyễn Sinh Hiền
PDF Trích dẫn
Trang: 148 - 156
Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh sau can thiệp động mạch vành qua da
Phan Thị May, Nguyễn Duy Chinh, Phạm Như Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 157 - 166
Hiệu quả và thẩm mỹ của phẫu thuật ít xâm lấn qua đường nách ngang bên phải trong điều trị bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ em
Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Đăng Hùng, Đặng Quang Đại, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Phương
PDF Trích dẫn
Trang: 167 - 175
Phẫu thuật vá thông liên thất ít xâm lấn ở trẻ em qua đường nách ngang bên phải: Kết quả sớm tại một Trung tâm
Nguyễn Đăng Hùng, Nguyễn Sinh Hiền, Nguyễn Hữu Phong
PDF Trích dẫn
Trang: 176 - 182
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân trước và theo dõi sau phẫu thuật cầu nối chủ vành có tuần hoàn ngoài cơ thể
Ngọ Văn Thanh, Nguyễn Sinh Hiền
PDF Trích dẫn
Trang: 183 - 193
Đặc điểm vi sinh và tổn thương trên siêu âm tim ở bệnh nhân viêm nội tâm mạc van tim nhân tạo
Lê Thị Hoài Thu, Ngọ Văn Thanh, Phạm Như Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 194 - 204
Đánh giá kết quả triệt đốt cuồng nhĩ điển hình dựa trên ứng dụng phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều tại Bệnh viện tim Hà Nội
Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Thế Nam Huy, Phan Thành Nam, Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Đức Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 205 - 211
Nghiên cứu thay đổi chức năng thất trái sau phẫu thuật bắc cầu chủ vành ở bệnh nhân đái tháo đường Type 2
Vũ Quỳnh Nga, Vũ Thị Lan
PDF Trích dẫn
Trang: 212 - 223
Đánh giá thực trạng kê đơn trên bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp quản lý ngoại trú tại Bệnh viện tim Hà Nội
Nguyễn Hữu Duy, Hoàng Hà Trang, Nguyễn Thị Liên Hương, Vũ Quỳnh Nga
PDF Trích dẫn
Trang: 224 - 231
Đánh giá kết quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông liên thất phần quanh màng bằng Nid-Occlud Le VSD Coil qua đường ống thông tại Bệnh viện tim Hà Nội
Nguyễn Công Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 232 - 236
Đánh giá kết quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông liên thất phần quanh màng bằng dù bít ống động mạch (PDOI) qua da tại Bệnh viện tim Hà Nội
Nguyễn Công Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 237 - 241
Giảm áp thất trái ở bệnh nhân VA ECMO
Hà Mai Hương, Nguyễn Văn Thực, Võ Thị Ngọc Anh, Hoàng Văn, Nguyễn Sinh Hiền
PDF Trích dẫn
Trang: 242 - 251
Các biến chứng trong và sau cấy máy tạo nhịp tim điều trị nhịp chậm: Kết quả theo dõi trung hạn
Phạm Như Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 252 - 257
Đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I
Vũ Thị Trang, Phạm Như Hùng, Nguyễn Thị Bạch Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 258 - 265
Đánh giá thất phải trên siêu âm tim ở bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nhóm I
Vũ Thị Trang, Phạm Như Hùng, Nguyễn Thị Bạch Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 266 - 271
Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân phẫu thuật van hai lá tại Bệnh viện Tim Hà Nội
Vũ Quỳnh Nga, Nguyễn Mai Hương
PDF Trích dẫn
Trang: 272 - 283
Kết quả sớm và trung hạn (1 năm) của phẫu thuật viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn trên van tự nhiên tại Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai
Đỗ Phương Anh, Phong Ngọc Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 284 - 291