Đặc điểm ngưỡng cảm nhận rung động qua đo độ rung âm thoa trong đánh giá bệnh thần kinh chi dưới ở người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Thủy1, Nguyễn Sinh Hiền1, Trần Thanh Hoa1,
1 Bệnh viện Tim Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bệnh lý thần  kinh ngoại biên đái tháo đường (Diabetic Peripheral Neuropathy - DPN) là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cả loét và cắt cụt bàn chân.


Mục tiêu: “Mô tả đặc điểm ngưỡng cảm nhận rung động qua đo độ rung âm thoa trong đánh giá biến chứng thần kinh chi dưới ở người bệnh ngoại trú tại BV Tim Hà Nội”.


Phương pháp nghiên cứu: phân tích cắt ngang.


Kết quả: Cỡ mẫu gồm 205 người bệnh có triệu chứng tê bì đang điều trị ngoại trú tại Khoa khám bệnh tự nguyện, Bệnh viện Tim Hà Nội; thu nhận vào nghiên cứu từ tháng 10/2022 – tháng 11/2022; tuổi trung bình là 65±10 tuổi, nhỏ nhất là 33, tuổi lớn nhất là 92; trong đó có 187 người bệnh > 50 tuổi chiếm 91,2%; tỉ lệ nam giới 46.8% và tỉ lệ nữ chiếm 53.2%, Tỉ lệ bệnh lý kèm cao nhất là THA, ĐTĐ, RLMM lần lượt là 89.3%, 85.4% và 81.5%; tỉ lệ ngưỡng cảm nhận rung động (Vibration perception threshold - VPT) ≥ 25 gặp tỉ lệ cao nhất: ở phía bên T chiếm 60.5% và bên P chiếm 59.5%; đối với thời gian phát hiện ĐTĐ:  tỉ lệ người bệnh có VPT ≥ 25 chủ yếu ở nhóm người bệnh bị ĐTĐ typ2 > 5 năm (77.4-78.7%), và 1 tỉ lệ vừa phải (23,7% - 29.3%) ở nhóm bị từ 1 đến 5 năm; tỉ lệ các triệu chứng lâm sàng xuất hiện nhiều ở nhóm VPT ≥ 25.


Kết luận: Trong các trường hợp sử dụng cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh lý thần kinh, nên tiến hành đo VPT để chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh lý này ở nhóm có yếu tố nguy cơ, đặc biệt nhóm người bệnh ĐTĐ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Vũ Bích Nga, Hoàng Trung Vinh và cs (2018). Biến chứng thần kinh đái tháo đường. Khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường. Nhà xuất bản y học, Hà Nội. 94 – 120.
2. Busui R. P., Albers J. W., Feldman L. E. (2014). Peripheral neuropathy in diabetes. Therapy for diabetes mellitus and related disorder. Sixth edition: 793 – 833.
3. Switlyk K.J., Smith A.G. (2016). Update in diabetic peripheral neuropathy. F1000 Research. 5: 1-7.
4. Reiber GE, Vileikyte L, Boyko EJ, et al(1999). Causal pathways for incident lower extremity ulcers in patients with diabetes from two settings.Diabetes Care1999;22: 157–162.
5. Đỗ Đình Tùng, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Minh Núi (2022). Nghiên cứu đặc điểm một số chỉ số dẫn truyền thần kinh Ngoại vi chi dưới ở người đái tháo đường típ 2. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 521 - THÁNG 12 - SỐ 2 – 2022.
6. Phạm Kiều Anh Thơ(2016). Khảo sát điện dẫn truyền thằn kinh ngoại biên trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2”. 84 Ky Yeu Hoi Nghi KHCN Tuoi Tre Cac Truong DHCD Y Duoc Viet Nam Lan Thu XVIII_2016_p338-341.
7. Davies M, Brophy S, Williams R, Taylor A (2006). The prevalence, severity, and impact of painful diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes. Diabetes care 2006;29:1518.
8. Arezzo JC(1999). New developments in the diagnosis of diabetic neuropathy.Am J Med1999;107(Suppl. 2B): 9S–16S.
9. Bril V, Kojic J, Ngo M, Clark K(1997). Comparison of a neurothesiometer and vibratron in measuring vibration perception thresholds and relationship to nerve conduction studies. Diabetes Care 1997;20: 1360–1362.
10. Shy ME, Frohman EM, So YT, et al(2003). Quantitative sensory testing: report of the therapeutics and technology assessment subcommittee of the American academy of neurology.Neurology 2003;60: 898–904.
11. Siao P, Cros DP(2003). Quantitative sensory testing.Phys Med Rehabil Clin N Am2003;14: 261–286.
12. Young MJ, Breddy JL, Veves A, et al(1994). The prediction of diabetic neuropathic foot ulceration using vibration perception thresholds.Diabetes Care1994;17: 557–560.
13. Abbott CA, Vileikyte L, Williamson S,et al(1998). Multicenter study of the incidence of and predictive risk factors for diabetic neuropathic foot ulceration. Diabetes Care 1998; 21:1071–1075.
13. Diabetes Care 2017. American Diabetes Association. 4.Lifestyle managenment..
14. Diabetes Care. 2010. Executive summary: Standards of medical care in diabetes--2010. Diabetes Care. 2010;33 Suppl 1:S4-10.