GS.TS LÊ NGỌC THÀNH

Tổng biên tập

GS.TS LÊ NGỌC THÀNH,


- Giám đốc Bệnh viện E, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQG
- Giám đốc Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E
- Tổng Biên tập Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam
- Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam
- Ủy viên Hội Phẫu thuật viên Lồng ngực và Tim mạch Châu Á

Phó Tổng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước
PGS.TS. Đỗ Kim Quế

Ban biên tập

GS.TS. Bùi Đức Phú
GS. Đặng Hanh Đệ
GS. Shunji SANO
GS. Casaharta
GS. H Itoh
GS. Tom Nguyen
GS. Lionel
PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng
PGS TS. Phạm Thọ Tuấn Anh
PGS TS. Nguyễn Hoàng Định
PGS. TS. Nguyễn Hoài Nam
PGS.TS. Nguyễn Văn Phan
PGS.TS. Nguyễn Sinh Hiền
PGS.TS. Lê Quang Thứu
PGS.TS. Nam
TS. Dương Đức Hùng
TS. Nguyễn Công Hựu
TS. Phạm Minh Ánh
TS. Nguyễn Lý Thịnh Trường
TS. Nguyễn Minh Trí Viên
TS. Phạm Hữu Lư
TS. Đinh Văn Lượng
TS. Trần Hoài Ân
TS. Nguyễn Lương Tấn

Ban thư ký

TS.BS. Nguyễn Trần Thủy
ThS. Phạm Văn Vinh
BS. Lương Hoàng Long
BS. Đỗ Đức Thịnh
ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
ThS. Nguyễn Thu Thảo

Ban Trị sự

TS. Nguyễn Trần Thuỷ
CN Báo Chí Bùi Thị Thanh Xuân
ThS. Nguyễn Đỗ Hùng
ThS. Nguyễn Thế Bình
ThS. Hoàng Thanh Tâm
ThS. Trần Thị Lan