GS.TS LÊ NGỌC THÀNH

Tổng biên tập

GS.TS LÊ NGỌC THÀNH,


- Giám đốc Bệnh viện E, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQG
- Giám đốc Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E
- Tổng Biên tập Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam
- Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam
- Ủy viên Hội Phẫu thuật viên Lồng ngực và Tim mạch Châu Á

Phó Tổng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước
PGS.TS. Đỗ Kim Quế

Hội đồng biên tập

GS. Đặng Hanh Đệ
GS. TS Bùi Đức Phú
GS. TS Nguyễn Trường Giang
GS. TS Nguyễn Quốc Kính
PGS. TS Đặng Ngọc Hùng
PGS. TS Phạm Thọ Tuấn Anh
PGS. TS Trần Quyết Tiến
PGS. TS Cao Văn Thịnh
PGS. TS Nguyễn Văn Phan
PGS. TS Nguyễn Sinh Hiền
PGS. TS Đoàn Quốc Hưng
PGS. TS Nguyễn Hoàng Định
PGS. TS Nguyễn Hoài Nam
PGS. TS Lê Quang Thứu
PGS. TS Tạ Mạnh Cường
PGS. TS Nguyễn Hồng Hạnh
PGS. TS Phạm Quốc Khánh
PGS. TS Phạm Mạnh Hùng
PGS. TS Đào Xuân Cơ
PGS. TS Công Quyết Thắng
PGS. TS Trần Minh Điển
PGS. TS Phạm Duy Hiền
PGS. TS Nguyễn Đức Tiến
PGS. TS Trần Ngọc Lương
PGS. TS Phạm Trung Kiên
TS. BS Nguyễn Công Hựu
TS. BS Đỗ Anh Tiến
TS. BS Phan Kim Phương
TS. BS Dương Đức Hùng
TS. BS Phạm Minh Ánh
ThS. BS Nguyễn Minh Trí Viên
TS. BS Phạm Hữu Lư
TS. BS Đinh Văn Lượng
BSCKII. Trần Hoài Ân
TS. BS Nguyễn Lương Tấn
TS. BS Nguyễn Lý Thịnh Trường
TS. BS Bùi Quốc Thắng

Ban cố vấn

GS. Shunji Sano
GS. Shingo Kasahara
GS. Hideshi Itoh
GS. Tom C. Nguyen
GS. Camilleri Lionel

Ban thư ký

TS.BS. Nguyễn Trần Thủy
ThS. Phạm Văn Vinh
CN. Bùi Thị Thanh Xuân
BS. Lương Hoàng Long
BS. Đỗ Đức Thịnh
ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
ThS. Nguyễn Thu Thảo

Ban Trị sự

ThS. Nguyễn Đỗ Hùng
ThS. Nguyễn Thế Bình
ThS. Hoàng Thanh Tâm
ThS. Trần Thị Lan