GS.TS LÊ NGỌC THÀNH

Tổng biên tập

GS.TS LÊ NGỌC THÀNH

- Giám đốc Bệnh viện E, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQG
- Giám đốc Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E
- Tổng Biên tập Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam
- Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam
- Ủy viên Hội Phẫu thuật viên Lồng ngực và Tim mạch Châu Á

Phó Tổng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước

PGS.TS. Đỗ Kim Quế

Hội đồng biên tập

GS. Đặng Hanh Đệ

GS. TS Bùi Đức Phú

GS. TS Nguyễn Trường Giang

GS. TS Nguyễn Quốc Kính

PGS. TS Đặng Ngọc Hùng

PGS. TS Phạm Thọ Tuấn Anh

GS. TS Trần Quyết Tiến

PGS. TS Cao Văn Thịnh

PGS. TS Nguyễn Văn Phan

PGS. TS Nguyễn Sinh Hiền

GS. TS Đoàn Quốc Hưng

PGS. TS Nguyễn Hoàng Định

PGS. TS Nguyễn Hoài Nam

PGS. TS Lê Quang Thứu

PGS. TS Tạ Mạnh Cường

PGS. TS Nguyễn Hồng Hạnh

PGS. TS Phạm Quốc Khánh

PGS. TS Phạm Mạnh Hùng

PGS. TS Đào Xuân Cơ

PGS. TS Công Quyết Thắng

PGS. TS Trần Minh Điển

PGS. TS Phạm Duy Hiền

PGS. TS Nguyễn Đức Tiến

PGS. TS Trần Ngọc Lương

PGS. TS Phạm Trung Kiên

TS. BS Nguyễn Công Hựu

TS. BS Đỗ Anh Tiến

TS. BS Phan Kim Phương

TS. BS Dương Đức Hùng

TS. BS Phạm Minh Ánh

ThS. BS Nguyễn Minh Trí Viên

TS. BS Phạm Hữu Lư

TS. BS Đinh Văn Lượng

BSCKII. Trần Hoài Ân

TS. BS Nguyễn Lương Tấn

TS. BS Nguyễn Lý Thịnh Trường

TS. BS Bùi Quốc Thắng

Ban cố vấn

GS. Shunji Sano
GS. Shingo Kasahara
GS. Hideshi Itoh
GS. Tom C. Nguyen
GS. Camilleri Lionel

Ban thư ký

TS.BS. Nguyễn Trần Thủy
ThS. Phạm Văn Vinh
CN. Bùi Thị Thanh Xuân
BS. Lương Hoàng Long
BS. Đỗ Đức Thịnh
ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
ThS. Nguyễn Thu Thảo

Ban Trị sự

ThS. Nguyễn Đỗ Hùng
ThS. Nguyễn Thế Bình
ThS. Hoàng Thanh Tâm
ThS. Trần Thị Lan