Đơn vị công tác

- Giám đốc Bệnh viện E, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Giám đốc Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E

- Tổng Biên tập Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam

- Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam

- Ủy viên Hội Phẫu thuật viên Lồng ngực và Tim mạch Châu Á

Thông tin liên hệ

Email: lengocthanh61@gmail.com