Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi bài báo.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp của họ và các bài nộp có thể được trả lại cho những tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

 •   Tác giả có Chứng nhận chấp thuận của Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học hoặc Giấy xác nhận của Ban Giám đốc cơ quan chủ quản cho phép thực hiện đề tài và đính bản scan kèm khi gửi bài báo
 •   Tất cả các Bản thảo BẮT BUỘC phải gửi qua trang Web của Tạp chí (Có video hướng dẫn rất cụ thể cách đăng ký và gửi bài trên trang Web của Tạp chí), không gửi Bản thảo qua email của Tạp chí.
 •   Cam kết bài báo chưa đăng ở bất kỳ tạp chí nào
 •   Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của số liệu, phát ngôn sử dụng trong bài báo. Nếu Bài đã được đăng trên tạp chí nhưng phát hiện có vi phạm quy định sẽ bị rút bài và ghi vào danh sách đen của Tạp chí (Thông tin bài báo và tên tác giả sẽ lưu vĩnh viễn và công khai trên danh sách vi phạm của tạp chí).
 •  

  Các bài báo gửi đăng tạp chí sẽ được kiểm tra tỷ lệ trùng lặp (đạo văn), mức độ cho phép trùng lặp của Tạp chí đối với các bài báo từ 25% trở xuống

 •   Phí đăng bài được áp dụng là là 2 triệu VND/bản thảo

Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam

Hướng dẫn đăng ký tài khoản tác giả và gửi bài tại đây.

Mẫu bản thảo tiếng Việt có thể tải tại đây

Mẫu bản thảo tiếng Anh có thể tải tại đây.

Vui lòng đọc các hướng dẫn bên dưới, sau đó truy cập trang web gửi của Tạp chí https://vjcts.vn/index.php/vjcts/about/submissions để tải lên bản thảo của bạn. Xin lưu ý rằng các bản thảo không tuân theo các nguyên tắc này có thể bị trả lại.

Chỉ những bản thảo có đủ chất lượng đáp ứng mục đích và phạm vi của Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam mới được xem xét phản biện và đăng bài.

Trong quá trình gửi đăng, tác giả sẽ được yêu cầu đảm bảo quyền sở hữu của các tác giả với bài báo, tác giả có các quyền đối với tác phẩm, tác giả cần đảm bảo tác phẩm được xuất bản lần đầu trên Tạp chí và nó không được đồng thời đang xem xét để xuất bản ở nơi khác và chưa từng được xuất bản ở bất kỳ một dạng ấn phẩm nào khác, bất kỳ các tư liệu không thuộc quyền sở hữu của tác giả cần phải được hỏi ý kiến để được phép tái bản.

 

1. MỤC TIÊU XUẤT BẢN CỦA TẠP CHÍ

1.1 Mục tiêu & Phạm vi

Trước khi gửi bản thảo của bạn cho Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc Mục tiêu & Phạm vi.

1.2 Các loại bài báo

Bản thảo chỉ được xem xét để xuất bản khi bản thảo chưa được xuất bản trước đó và không đang được xem xét bởi một tạp chí khác.

Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam là một tạp chí được bình duyệt, khuyến khích đăng tải các bài báo cáo về các kỹ thuật và phát hiện mới có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam, Châu Á và Vành đai Thái Bình Dương:

- Nghiên cứu lâm sàng

- Báo cáo ca bệnh

- "Hướng dẫn kỹ thuật" thảo luận ngắn về các kỹ thuật phẫu thuật

- Chuyên mục hình ảnh / minh họa về các ca phẫu thuật

- Tổng quan tài liệu

- Thư gửi cho Tổng biên tập/ Tin tức, sự kiện khoa học trong khu vực

 

1.3 Viết bài của bạn

Cổng thông tin Tác giả có một số lời khuyên chung và về cách xuất bản, cùng với các liên kết đến các nguồn hướng dẫn khác.

1.3.1. Viết sao cho bài báo có thể tra cứu được

Khi soạn thảo bài báo, hãy viết sao cho bài báo có thể tra cứu được bởi người đọc. Tiêu đề, từ khóa và tóm tắt là chìa khóa để đảm bảo người đọc tìm thấy bài viết của bạn thông qua các công cụ tìm kiếm như GoogleScholar. Để biết thông tin và hướng dẫn về cách tốt nhất để đặt tiêu đề cho bài viết của bạn, hãy viết phần tóm tắt và chọn từ khóa của bài báo ngắn gọn và bao quát được mục tiêu bài báo.

1.4. Chi phí đăng tải

Được sự nhất trí và thống nhất của Ban chấp hành Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, kể từ số 34, Mỗi bài báo khi được chấp nhận đăng sau quá trình phản biện sẽ được yêu cầu nộp lệ phí xuất bản là 2.000.000 VNĐ.

 

2. Chính sách biên tập

2.1. Chính sách phản biện kín

Bài báo được xem xét bởi các phản biện được mời và các biên tập viên được chỉ định trước. Tạp chí sẽ thực hiện quá trình phản biện mù đôi, vì vậy không có khả năng thiên vị trong bất kỳ quyết định biên tập nào. Bài báo được chấp nhận có thể được chỉnh sửa bởi các biên tập viên cho rõ ràng, phù hợp về độ dài và quy cách mà không làm thay đổi ý nghĩa. Một bộ bằng chứng được gửi đến tác giả liên hệ để xác nhận lần cuối (chỉ cho phép thay đổi nhỏ). Các bài báo bị từ chối được xử lý đúng cách để giữ bí mật cho .

2.2 Quyền tác giả

Các bài báo chỉ nên được gửi để xem xét sau khi được sự đồng ý của tất cả các tác giả đóng góp. Những người nộp bài cần kiểm tra cẩn thận để đảm bảo rằng tất cả những người có công việc đóng góp cho bài báo được công nhận là tác giả đóng góp.

Danh sách các tác giả nên bao gồm tất cả những người có thể yêu cầu quyền tác giả một cách hợp pháp. Đây là tất cả những người:

(i) Đóng góp đáng kể vào ý tưởng hoặc thiết kế của tác phẩm; hoặc thu thập, phân tích hoặc phiên giải số liệu,

(ii) Soạn thảo bài báo hoặc sửa đổi và phê bình đối với các nội dung quan trọng,

(iii) Phê duyệt phiên bản cuối bài báo được xuất bản,

(iv) Mỗi ​​tác giả nên tham gia đầy đủ vào công việc khi thực hiện nghiên cứu và đăng tải bài báo để chịu trách nhiệm trước công chúng và người đọc về các phần nội dung của bản thảo.

Tác giả cần đáp ứng các điều kiện của tất cả các điểm trên. Khi một nhóm lớn, đa trung tâm đã tiến hành công việc, nhóm cần xác định những cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp về bản thảo. Những cá nhân này phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cho quyền tác giả.

Chỉ riêng việc tài trợ, thu thập dữ liệu hoặc giám sát chung của nhóm nghiên cứu không cấu thành quyền tác giả, mặc dù vậy tất cả những người đóng góp không đáp ứng các tiêu chí về quyền tác giả nên được liệt kê trong phần Lời cảm ơn. Vui lòng tham khảo hướng dẫn về quyền tác giả của Ủy ban Quốc tế về Biên tập Tạp chí Y khoa (ICMJE) để biết thêm thông tin về quyền tác giả.

2.3 Lời cảm ơn

Tất cả những người đóng góp không đáp ứng tiêu chí cho quyền tác giả phải được liệt kê trong phần Lời cảm ơn. Ví dụ về những người có thể được thừa nhận bao gồm một người đã cung cấp trợ giúp kỹ thuật thuần túy hoặc một chủ tịch bộ phận chỉ cung cấp hỗ trợ chung.

2.3.1. Việc thay mặt tác giả gửi đăng bài báo

Trong trường hợp một cá nhân không được liệt kê là tác giả nộp bản thảo thay mặt (các) tác giả, thì một tuyên bố phải được đưa vào phần Lời cảm ơn của bản thảo và trong thư xin việc kèm theo. Cần phải tuyên bố:

 • Tiết lộ loại hỗ trợ biên tập này - bao gồm tên của cá nhân, công ty và mức độ hỗ trợ
 • Xác định bất kỳ tổ chức nào đã trả tiền cho sự hỗ trợ này
 • Xác nhận rằng các tác giả được liệt kê đã cho phép gửi bản thảo của họ qua bên thứ ba và phê duyệt bất kỳ tuyên bố hoặc tuyên bố nào, ví dụ: lợi ích xung đột, kinh phí, v.v.

Khi thích hợp, Tòa soạn có quyền từ chối xem xét các bản thảo do bên thứ ba gửi chứ không phải của chính tác giả.

2.3.2 Hỗ trợ viết

Các cá nhân đã hỗ trợ viết, ví dụ: từ một công ty hỗ trợ viết chuyên nghiệp, không đủ điều kiện là tác giả và do đó nên được đưa vào phần Lời cảm ơn. Tác giả phải tiết lộ bất kỳ hỗ trợ bằng văn bản nào - bao gồm tên, công ty và mức độ đầu vào của cá nhân - và xác định pháp nhân đã trả tiền cho hỗ trợ này.

Không cần thiết phải tiết lộ việc sử dụng các dịch vụ chỉnh sửa ngôn ngữ (Đối với bản thảo bằng tiếng Anh).

Mọi lời xác nhận sẽ xuất hiện đầu tiên ở cuối bài viết của bạn trước Tuyên bố về lợi ích xung đột (nếu có), mọi ghi chú và Tài liệu tham khảo của bạn.

2.4 Nguồn vốn

Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam yêu cầu tất cả các tác giả ghi nhận nguồn tài trợ của họ theo một cách nhất quán dưới một đề mục. Vui lòng truy cập trang Lời cảm ơn Tài trợ trên Cổng Tác giả Tạp chí để xác nhận định dạng của văn bản trong trường hợp bài báo được nhận tài trợ, hoặc tuyên bố rằng: Nghiên cứu này không nhận được khoản tài trợ cụ thể nào từ bất kỳ cơ quan tài trợ nào trong lĩnh vực công cộng, thương mại hoặc không nhằm cho các mục đích lợi nhuận.

2.5 Tuyên bố về lợi ích xung đột

Chính sách của Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam yêu cầu tuyên bố về lợi ích xung đột từ tất cả các tác giả cho phép một tuyên bố được thực hiện trong các trang được phân trang của tất cả các bài báo đã xuất bản.

Hãy đảm bảo rằng tuyên bố 'Tuyên bố về lợi ích xung đột' được đưa vào cuối bản thảo của bạn, sau bất kỳ lời xác nhận nào và trước các tài liệu tham khảo. Nếu không có xung đột, vui lòng nêu rõ rằng ‘(Các) tác giả tuyên bố rằng không có xung đột lợi ích’.

2.6 Đạo đức nghiên cứu và sự đồng ý của bệnh nhân

Nghiên cứu y tế liên quan đến đối tượng con người phải được thực hiện theo Công ước Helsinki của Hiệp hội Y khoa Thế giới.

Các bản thảo đã gửi phải tuân theo các Khuyến nghị của tạp chí về Ứng xử, Báo cáo, Biên tập và Xuất bản Học thuật trên Tạp chí Y học và tất cả các nghiên cứu về động vật và/hoặc con người phải nêu rõ trong phần phương pháp mà Ủy ban Đạo đức hoặc Hội đồng đạo đức cơ sở cung cấp (hoặc từ chối) phê duyệt. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cung cấp tên đầy đủ và cơ quan của hội đồng đạo đức.

Đối với các bài báo nghiên cứu, các tác giả cũng được yêu cầu nêu rõ trong phần phương pháp những bệnh nhân hay người tình nguyện tham gia nghiên cứu có được giải thích và ký đồng thuận tham gia nghiên cứu.

Trong trường hợp báo cáo ca bệnh, bệnh nhân cần ký giấy đồng thuận tham gia nghiên cứu và đồng thuận chia sẻ thông tin lâm sàng và hình ảnh cá nhân.

Tất cả các nghiên cứu liên quan đến động vật được đệ trình để xuất bản phải được phê duyệt bởi một hội đồng đạo đức cơ sở mà các nghiên cứu được thực hiện.

2.7 Thử nghiệm lâm sàng

Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam tuân theo quy định của Bộ Y tế rằng các thử nghiệm lâm sàng được đăng ký thử nghiệm lâm sàng và phê duyệt thử nghiệm lâm sàng bởi hội đồng đạo đức có thẩm quyền.

2.8  Dữ liệu

Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam khuyến cáo các tác giả gửi bất kỳ dữ liệu chính nào được sử dụng trong các bài báo nghiên cứu của họ [“cùng với các bài báo của họ” hoặc “nếu các bài báo được chấp nhận”] để được xuất bản trong phiên bản trực tuyến của tạp chí hoặc cung cấp thông tin chi tiết trong các bài báo về cách lấy dữ liệu. Thông tin này phải bao gồm các liên kết đến kho dữ liệu của bên thứ ba hoặc thông tin liên hệ chi tiết cho các nguồn dữ liệu của bên thứ ba. Ví dụ về các kiểu dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn ở các tệp dữ liệu thống kê, mã sao chép, tệp văn bản, tệp âm thanh, hình ảnh, video, phụ lục và các biểu đồ và đồ thị bổ sung cần thiết để hiểu được nghiên cứu ban đầu.

2.10 Các bài thuyết trình tóm tắt từ các hội nghị của Hội Phẫu Thuật Tim mạch & Lồng ngực Việt Nam

Tất cả các tác giả của các bài thuyết trình bằng miệng / tóm tắt được yêu cầu gửi một bản thảo mở rộng, đầy đủ cho tạp chí trước hội nghị của Hội Phẫu Thuật Tim mạch & Lồng ngực Việt Nam hàng năm. Điều này bao gồm tất cả các bản tóm tắt cho cuộc thi và các phiên trao giải.

 

3. Chính sách xuất bản

3.1 Đạo đức xuất bản

Tạp chí cam kết duy trì tính toàn vẹn của bản thảo. Chúng tôi khuyến khích các tác giả tham khảo các Tiêu chuẩn Quốc tế dành cho Tác giả của Ủy ban về Đạo đức Xuất bản.

3.1.1 Đạo văn

Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam rất chú trọng các vấn đề vi phạm bản quyền, đạo văn hoặc các vi phạm khác về thông lệ tốt nhất khi xuất bản. Chúng tôi cố gắng bảo vệ quyền của các tác giả của mình và chúng tôi luôn điều tra các khiếu nại về đạo văn hoặc sử dụng sai các bài báo đã xuất bản. Tương tự, chúng tôi cố gắng bảo vệ danh tiếng của tạp chí khỏi các sơ suất trong quá trình xuất bản. Các bài đã gửi có thể được kiểm tra bằng phần mềm kiểm tra trùng lặp. Ví dụ, khi một bài báo bị phát hiện ăn cắp bản quyền của tác phẩm khác hoặc bao gồm tài liệu bản quyền của bên thứ ba mà không được phép hoặc không có sự thừa nhận đầy đủ hoặc khi quyền tác giả của bài báo bị tranh chấp, chúng tôi có quyền thực hiện hành động bao gồm: xuất bản một thông cáo sửa chữa; rút lại bài báo; giải quyết vấn đề với người đứng đầu bộ phận hoặc trưởng khoa của cơ sở tác giả và / hoặc các cơ quan học thuật hoặc hiệp hội có liên quan; hoặc thực hiện hành động pháp lý thích hợp.

3.1.2 Bản thảo đã được đăng tải trên một ấn phẩm khác

Nếu tài liệu đã được xuất bản trước đó, nó thường không được chấp nhận để xuất bản trên tạp chí. Tuy nhiên, có một số trường hợp nhất định mà tài liệu đã xuất bản trước đó có thể được xem xét để xuất bản. Đối với những trường hợp này cần liên hệ trực tiếp với ban biên tập.

 

4. Chuẩn bị bản thảo của bạn để gửi

4.1 Định dạng

Định dạng tối ưu cho bản thảo thường là Word. Các mẫu Word có sẵn trên trang Hướng dẫn Gửi Bản thảo của Cổng Tác giả của chúng tôi.

Tóm tắt có cấu trúc 4 phần nên được đưa vào, bao gồm khoảng 250 từ. Bạn cũng nên liệt kê từ bốn đến sáu từ khóa.

Cấu trúc bản thảo phải theo thứ tự sau: trang tiêu đề, tóm tắt và từ khóa, văn bản, lời xác nhận, tài liệu tham khảo, bảng, số liệu, chú giải hình. Điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn gửi Trang tiêu đề, Tóm tắt và văn bản chính, Hình ảnh, Bảng và Số liệu dưới dạng các tệp riêng biệt.

TRANG TIÊU ĐỀ

Tiêu đề hoàn chỉnh không được có chữ viết tắt và không được vượt quá 80 ký tự, bao gồm cả khoảng trắng cho cả bản gốc và bất kỳ bản sửa đổi nào của bài báo. Có thể cung cấp thêm 1 tiêu đề ngắn không được vượt quá 40 ký tự kể cả khoảng trắng. Tên tác giả nên được liệt kê đầy đủ, với gạch chân họ (họ), theo sau là một học vị cao nhất. Việc gửi sẽ được xử lý bởi tác giả chính hoặc tác giả tương ứng. Nếu có nhiều hơn 6 tác giả, thông tin chi tiết của họ sẽ được liệt kê trên trang tiêu đề bài nộp. Tất cả các tác giả phải đáp ứng các tiêu chí về quyền tác giả được mô tả trong "Yêu cầu thống nhất đối với bản thảo được nộp cho các tạp chí y sinh" (JAMA 1997; 277: 927-34. Có tại http://www.icmje.org). Tên và địa điểm (thành phố, quốc gia) của tổ chức nơi công việc được thực hiện phải được ghi rõ. Nếu bài báo đã hoặc sẽ được trình bày tại một hội nghị, hãy cung cấp tên, địa điểm và ngày của hội nghị. Ghi rõ số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ bưu điện của tác giả liên hệ. Bất kỳ xung đột lợi ích nào cũng phải được nêu trên trang tiêu đề. Trang tiêu đề của tất cả các loại bài viết, phải bao gồm tổng số từ và số lượng tham chiếu sẽ được cập nhật nếu bản sửa đổi được gửi.

 

TÓM TẮT VÀ TỪ KHÓA

Các bài báo phải có phần tóm tắt có cấu trúc: Tổng quan, Phương pháp, Kết quả và Kết luận, và không quá 250 từ. Báo cáo ca bệnh sẽ có phần tóm tắt ngắn gọn hơn (dưới 150 từ). Không được phép viết tắt trong phần tóm tắt. Bốn đến sáu từ khóa phải được liệt kê.

VĂN BẢN

Văn bản phải được viết ngắn gọn. Nó phải liên tục và không được viết dưới dạng gạch đầu dòng. Cần chia thành các đề mục: Tổng quan, Phương pháp, Kết quả và Thảo luận. Các thuật ngữ viết tắt hoặc từ viết tắt đầy đủ cần được nêu rõ ngay từ đầu. Chỉ sử dụng các từ viết tắt tiêu chuẩn. Tên chung cho các loại thuốc nên được sử dụng, trừ khi tên thương hiệu là cần thiết cho cuộc thảo luận. Khi đề cập đến thuốc, thiết bị và vật liệu có thương hiệu khác, hãy ghi rõ tên và địa điểm của nhà sản xuất (thành phố, tiểu bang, quốc gia) trong ngoặc đơn. Các phép đo phải theo đơn vị hệ mét (mét, kilôgam, lít). Nhiệt độ phải tính bằng độ C. Huyết áp phải tính bằng milimét thủy ngân (mm Hg). Tất cả dữ liệu huyết học và hóa học lâm sàng phải theo đơn vị Systeme International (SI). Nếu nghi ngờ, hãy tham khảo một bài báo được xuất bản gần đây.

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn về hỗ trợ tài chính hoặc cá nhân nên được đặt ở cuối văn bản. Tất cả các tài liệu được chuẩn bị với sự tham khảo ý kiến ​​của một nhà thống kê không phải là đồng tác giả phải có sự công nhận cho biết tên và bằng cấp học vấn cao nhất của nhà thống kê tư vấn. Những cá nhân có đóng góp trí tuệ đáng kể cho bài báo nhưng không đáp ứng các tiêu chí cho quyền tác giả có thể được nêu tên trong phần này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Số lượng tài liệu tham khảo tối đa là 20 cho bài báo nghiên cứu lâm sàng/cơ bản, 8 cho các bài báo cáo ca bệnh, 60 cho các bài tổng quan tài liệu và 5 cho Thư gửi cho tổng biên tập. Các tài liệu tham khảo được trích dẫn nên lấy từ các tạp chí có mã số doi/ISSN. Các tác phẩm được chấp nhận xuất bản nhưng chưa được phát hành phải được ghi bằng "đang trong quá trình xuất bản" trong ngoặc đơn sau tên của ấn phẩm liên quan. Không trích dẫn thông tin liên lạc cá nhân hoặc công bố chưa được xuất bản. Tránh sử dụng phần tóm tắt làm tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo phải được đánh số và trích dẫn trong văn bản. Các tác giả tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của các tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo phải tuân theo định dạng được nêu dưới đây:

Tạp chí - liệt kê họ và tên viết tắt của 6 tác giả đầu tiên, tiếp theo là "et al." (nếu nhiều hơn 6 tác giả), tên đầy đủ của bài báo, tên viết tắt chính xác của tên tạp chí (phù hợp với tên tạp chí được sử dụng trong Index Medicus), năm, số tập, trang đầu và trang cuối.

Sách - liệt kê họ và tên viết tắt của tác giả, tên chương, (các) tên người biên tập và (các) tên viết tắt, tên sách, ấn bản, thành phố, nhà xuất bản, ngày tháng, trang đầu tiên và trang cuối cùng.

Các tài liệu khác - định dạng theo Yêu cầu thống nhất đối với bản thảo được gửi cho Tạp chí Y sinh theo quy định trích dẫn Vancouver.

Đối với Bài báo Hình ảnh, bản thảo không được dài hơn 150 từ, chứa tối đa ba hình ảnh và không được liệt kê bất kỳ tài liệu tham khảo nào.

4.2 Tác phẩm nghệ thuật, số liệu và đồ họa khác

Các hình phải được cung cấp dưới dạng TIFF hoặc JPEG và không chứa văn bản hoặc đồ thị. Các tác giả cần đảm bảo chất lượng của hình ảnh cao nhất.

4.3 Tài liệu bổ sung

Tạp chí này có thể lưu trữ các tài liệu bổ sung trực tuyến (ví dụ: bộ dữ liệu, podcast, video, hình ảnh, v.v.) cùng với toàn văn của bài báo. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về cách gửi tệp bổ sung.

4.4 Kiểu trích dẫn

Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam tuân theo kiểu trích dẫn Vancouver. Xem các hướng dẫn của Vancouver để đảm bảo bản thảo của bạn tuân theo kiểu tham chiếu này.

Tác giả nên sử dụng các phần mềm trích dẫn để trích dẫn bài báo của mình như Zotero hoặc Endnote

Tác giả có thể tải miễn phí phần mềm Zotero tại đây

 

5. Gửi bản thảo của bạn

QUAN TRỌNG: Vui lòng kiểm tra xem bạn đã có tài khoản trong hệ thống hay chưa trước khi tạo tài khoản mới. Nếu bạn đã đánh giá hoặc là tác giả cho tạp chí trong năm qua, rất có thể bạn đã có một tài khoản được tạo. Để được hướng dẫn thêm về cách gửi bản thảo của bạn trực tuyến, vui lòng truy cập Trợ giúp của tạp chí.

5.1 Thông tin cần thiết để hoàn thành bài nộp của bạn

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết liên hệ và liên kết học tập cho tất cả các đồng tác giả thông qua hệ thống gửi và xác định ai sẽ là tác giả tương ứng. Những chi tiết này phải khớp với những gì xuất hiện trên bản thảo của bạn. Ở giai đoạn này, hãy đảm bảo rằng bạn đã bao gồm tất cả các báo cáo và tuyên bố được yêu cầu và tải lên bất kỳ tệp bổ sung bổ sung nào (bao gồm cả hướng dẫn báo cáo nếu có liên quan).

5.2. Quyền tác giả/ quyền sở hữu các thông tin nằm ngoài nghiên cứu

Cũng vui lòng đảm bảo rằng bạn đã xin được bất kỳ sự cho phép cần thiết nào từ chủ sở hữu bản quyền để sao chép bất kỳ hình ảnh minh họa, bảng, số liệu hoặc trích dẫn dài nào đã được xuất bản ở nơi khác trước đó.

 

6. Về việc chấp nhận và công bố

6.1 Quá trình xuất bản

Biên tập viên của tạp chí sẽ thông báo cho bạn về tiến trình bài viết của bạn trong suốt quá trình xuất bản. Các bản chứng minh sẽ được gửi bằng PDF cho tác giả tương ứng và cần được trả lời ngay lập tức. Các tác giả được nhắc nhở kiểm tra cẩn thận các bản thảo của họ để xác nhận rằng tất cả thông tin tác giả, bao gồm tên, nơi công tác và chi tiết liên hệ là chính xác và các tuyên bố về Xung đột lợi ích, nếu có, là chính xác. Xin lưu ý rằng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với danh sách tác giả ở giai đoạn này, tất cả các tác giả sẽ được yêu cầu ký vào biểu mẫu cho phép thay đổi.

 

7. Thông tin khác

Mọi thư từ, thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung thông tin về quy trình nộp bản thảo phải được gửi đến tòa soạn Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam như sau:

Tổng biên tập: