Đơn vị công tác

- Trung tâm Tim mạch Lồng ngực - Bệnh viện Việt Đức

Thông tin liên hệ

Email: uocdhyhn101@yahoo.com.vn