Đơn vị công tác

- PGĐ Trung tâm PT Nội soi BV Việt Đức

Thông tin liên hệ

Email: ductien.vd@gmail.com

Số điện thoại: 0964087979