Đơn vị công tác

- Trung tâm Gây mê & Hồi sức ngoại khoa, BV Việt Đức

Thông tin liên hệ

Email: nguyenquockinh@yahoo.com

Số điện thoại: 0904245687