Đơn vị công tác

- Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

Email: caovanthinh2003@yahoo.com