Đơn vị công tác

- Trung tâm Tim mạch Trẻ em

- Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội

Thông tin liên hệ

Email: nlttruong@gmail.com