Đơn vị công tác

- Chủ tịch danh dự, Phân Hội Nhịp tim Việt Nam

Thông tin liên hệ

Email: khanh225@gmail.com

Số điện thoại: 0913232552