Đơn vị công tác

- Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh

Thông tin liên hệ

Email: bshanh999hl@gmail.com

Số điện thoại: 0913263758