Đơn vị công tác

- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Thông tin liên hệ

Email: daoxuanco@gmail.com

Số điện thoại: 0937138868