Đơn vị công tác

- Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ

Email: hungdh38@gmail.com, duongdh38@yahoo.com